Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hblgfcb6f/public_html/wp-content/plugins/wordpress-meta-keywords/wordpress-meta-keywords.php on line 50

Друг поглед върху оптимизацията на уеб сайт

Оптимизацията на уеб сайт може, а според нас е и редно да бъде разглеждана като реклама или PR кампания, за популяризиране и / или укрепване позициите на вашия бизнес, но в специфичната среда на търсачките.

 

Анализ на рекламна кампания

Оптимизация и Реклама – аналогиите

Рекламата обикновено не е еднократен акт на поставяне на билбордове, радио, печатна, онлайн или телевизионна реклама, а се планира като кампания.

Ефективността на рекламните кампании се следят внимателно, имат предварително одобрен и разчетен бюджет.

В края на кампаниите се прави анализ и се отчита ефективността и в контекста на постигнатите резултати в най-важното за един бизнес – продажбите.

 

При оптимизацията на уеб сайт се следва абсолютно същия подход.

  1. Набелязват се целите – думи или фрази, по които е желано да се достигне до целевата аудитория;
  2. Определят се демографският и географски профил: местоположение (страна, град), възраст, пол на целевата аудитория;
  3. Местоположение в мрежата – коя търсачка (Google, Bimg, Yahoo, Yndex) ще бъде водеща и коя спомагателна;
  4. Изготвя се план и се съгласува с поръчителя;
  5. Правят се съответните промени в уеб сайта – както технически, така и в съдържанието му;
  6. Следи се и се анализира поведението на посетителите в уеб сайта и техния профил, правят се промени в съдържанието и структурата, така че да се постигнат по-добри резултати;
  7. В края на планирания контролен период се прави анализ на кампанията;

Как се формира цената? Защо е толкова скъпо?

Цената на кампанията се формира от три основни фактора:

  1. Състояние на уеб сайт преди оптимизацията: неговият програмен код, нуждата от структурни промени, нуждата от редакция на съществуващите текстове, прогнозен брой нови текстове;
  2. Конкуренцията. Ако думата/думите или фразите желани за оптимизация са силно конкурентни, то усилията за постигане на целите са по-големи от тези, когато конкуренцията на качествени сайтове е по-малка;
  3. Мероприятията, които трябва да бъдат извършени, за постигане на целите.

Мнозина питат – защо цената на услугата е висока?

Оптимизация и нейната цена

Оптимизация и нейната цена

Уважаеми клиенти, всеки качествен продукт, особено ако е специфичен или високо технологичен има своята висока цена. Високата цена се налага заради количеството и качеството на високо квалифицирания труд, който се полага.

За оптимизацията на уеб сайт обикновено работят автори на текстове, софтуерни специалисти, които правят нужните корекции по кода на сайта или пишат нов програмен код, а в някои случаи и специалисти по потребителско поведение.

Не рядко, особено в малките фирми с тези задачи се занимават малък брой хора – софтуерен специалист и специалист по съдържанието с разширени компетенции.

Оптимизацията обикновено струва стотици левове, често и като месечна такса за поддръжка, като всичко зависи от нужните усилия.