Оптимизация на сайт (простичко казано)

Posted in SEO (Оптимизация)

Оптимизация на сайт (простичко казано)
Posted on

Оптимизацията на сайт бива два вида – бърза и бавна.

Освен това, оптимизацията на сайт бива други два вида – честна и нечестна.

Оптимизацията на сайт може да бъде и активна и пасивна.

Не е лесно, да се говори за оптимизацията на сайт, като за еднократно действие, то е множество мероприятия, които се случват почти по едно и също време.

Като цяло, най-добре е да поръчате пасивна оптимизация, да бъдат оптимизирани вашия програмен код, да бъдат пренаписани текстовете, а и да започне да се допълва самия сайт.

Втората стъпка, е да направите активна оптимизация, за да „засилите“ сайта си към челните места в класирането … звучи добре, нали?

Нека го направим заедно:)